Accident amb lesions a un bar

S'exclou la responsabilitat civil del titular quan sigui causada per un fet imprevisible fora del seu àmbit de control

Civil, Immobiliari

Es va denegar la indemnització sol·licitada pel client d'un bar que va patir lesions que l'han deixat amb seqüeles en trencar-se el vidre a l'entrada del local per culpa d'un altre client violent. El perjudicat va demandar únicament al titular del bar i a la companyia d'assegurances de l'establiment, sobre la base que el vidre trencat no reunien “els requisits tècnics de seguretat legalment exigibles”.Els fets es van produir quan un altre client que es trobava dins del bar va trencar violentament i inesperada el vidre de la porta d'entrada, que es va esmicolar, impactant-ne un fragment a l'ull del demandant, que estava prenent un cafè a l'establiment.Els motius de la negativa dels tribunals s'han basat en el següent:- les lesions no s'hagin produït a conseqüència d'un risc derivat de l'activitat d'hostaleria, sinó per l'acció voluntària d'un tercer —no demandat, tot i que sí que se l'ha identificat— no relacionat amb el negoci;- no existeix relació de causalitat entre una conducta o omissió del titular del bar i el resultat lesiu sofert pel demandant;- perquè existeixi el vincle causal que justifiqui la responsabilitat del propietari de l'establiment, ha de ser un supòsit previsible i inclòs en el seu àmbit de control;- tot i que existeix un dret d'admissió i un deure de control sobre el que succeeix al local en els establiments oberts al públic, excedeix del possible control que l'empresari pogués haver exercit sobre qui va decidir trencar el vidre (no podia tenir cap capacitat de reacció).El demandant, a més de quedar sense indemnització per no demandar el client que realment va trencar el vidre, ha estat condemnat a fer front a les despeses del procés.