Notícies

Dret de família

Pàtria potestat

Procedeix la privació al progenitor que ha estat inhibit de les seves obligacions econòmiques i afectives amb el menor des del naixement

Dret de família

Divorci. Compensació per tasques domèstiques

Haver treballat els primers anys de matrimoni fins al naixement dels fills no és un obstacle perquè li sigui reconeguda

Civil, Immobiliari

Accident amb lesions a un bar

S'exclou la responsabilitat civil del titular quan sigui causada per un fet imprevisible fora del seu àmbit de control

Civil, Immobiliari

Subministrament d'aigua contra incendis

Una comunitat de propietaris estava obligada a pagar les quotes de servei i manteniment del comptador tot i que no hi havia consum

Dret de família

Mesures a favor dels fills després de la ruptura

No amagar maliciosament les dades per a la localització de l'altre progenitor...